La utilització de materials moderns en el disseny de portes i en la creació de mobiliari a mesura, permet la integració d'aquests elements dins de l'entorn.
Quan aquest mobiliari no es pot tractar en centres especialitzats, el treball es realitza in situ, prèvia protecció de l'espai i aplicant tècniques de vernissat, esmaltat o lacat segons l'aspecte que es desitja obtenir.