L'efecte d'aquest tipus d'aplicació aconsegueix uns ambients de gran qualitat i estades acollidores. Són revestiments realitzats a força de calç de gran duresa, que resulten molt decoratives i de gran durabilitat. Hi ha gran varietat d'aplicacions i acabats, acabats a força de morters i monocapa, com a estucs a la calç, venecians, etc.
La seva aplicació es pot realitzar en gran varietat de suports, ja sigui guix, pladur, parets de ciment i fins i tot es pot aplicar sobre taulells, donant un enfocament totalment diferent a cuines i banys.
Aquesta aplicació destaca per la seva bellesa i gran durabilitat, podent aplicar-se tant en interior com en exterior.